Управление на фабрики и предприятия

Контрол на достъпа в производствени предприятия, складове
Контролирането на служители играе важна роля в производствения процес и е от ключово значение за успешните финансови параметри на всяка фирма.

Електронните брави отдавна са неразделна част от повечето съвременни сгради. Такава популярност и широко разпространение се дължат на високата надеждност на тези устройства и възможностите има за автоматизирано управление, автоматично заключване, отключване по разнообразни начини и други.Физическия ограничител/врата може да бъде изпълнен в много различни варианти. В зависимост от нуждите на даденото предприятие/склад/офис може да се монитора от физическа бариерна преграда, до малък турникет.

Идентификатър на потребителски ключ или карта не може да бъде фалшифициран, а ако бъде загубен, то той се деактивира и дори и да бъд откраднат - то след деактивирането - той не може да се използва отново. И при опит за отключване - ще активира алармата. С добавянето на много просто алгоритъм, може много лесно да бъде хванат опит за дублиран ключ. В зависимост от какви врати се отварят в каква последователност, много лесно да се види ако даден потребител почти по едно и също време отключва врати на много далечно разстояние една от друга. Или вече е влязъл на работа, а по-късно същото ID се полза за да се влезе на външна входна врата на предприятието.