Управление на къщи

Контрол на достъпа в умна къща

Контролираният достъп до всички отделни модули в една умна къща е най-важното правило, което трябва да се има предвид при създаването на проекта. Още от започването на идейния проект, трябва да се обмислят внимателно различните модули, комуникацията между тях, управлението отвън и/или отвътре както и защита на самите модули от външно посегателство.

Трябва да се предвиди защита в комуникационната среда на къщата, кой ще има права за достъп до дадения модул, протоколи за достъп. Това трябва да стане на две отделни нива:

Може да бъде ограничен достъпа на децата до гараж, мазе, таван. Ако има поддържащ персонал, примерно чистач, градинар, те трябва да имат достъп до специфични за тях сервизни помещения и не до цялата къща.
За малките деца е много лесно да ползват гривна с вграден Bluetooth безжичен интерфейс. Всяка брава ще има четец и още преди детето да е достигнало вратата, тя ще се отключи. След това може да се заключи автоматично при отдалечаване на гривната.

Bluetooth може да се използва дори и за външни врати. Много хакери се опитват да ни вземат данните от банкомат като поставят четящи устройсва и малки камери, които записват нашия PIN код. Но ако ползваме Bluetooth в нашата къща, подобен тип опит за открадване на данни ще бъде неуспешен. Обхватът на Bluetooth комуникацията обикновено не надвишава 15-20 метра и така се ограничава допълнително възможността от неправомерен и неоторизиран опит за достъп.До всяка врата може да бъде поставен таблет за контрол на достъпа или за управление на различни модули в помещението. Освен, че може да се въведе код за отключване, може да се покаже и всякаква друга необходима информация, както за външни хора, така и за нас самите, това може да е голямо улеснение в живота.

На всички врати може да се включи функция за автоматично заключване - електрическата брава преминава в заключено състояние няколко секунди след затваряне на вратата. Друга важно особеност е така нареченият Нощен режим - при избран от потребителя часови диапазон, се деактивира отключването отвън с карта или код. Или изцяло се забранява отключването от всички посоки и всички варианти.